Deca - Your complete packaging solution company

Onze verantwoordelijkheid

Subscribe


Milieu

De Deca Packaging Group en al haar dochterondernemingen zijn zich erg bewust van de toenemende druk op onze wereld aangaande het milieu.
Om deze reden heeft Deca het engagement om de impact die haar activiteiten hebben op het milieu tot een minimum te beperken.
Een duurzame samenleving die rekening houdt met de toekomst is meer dan ooit nodig.

Om deze redenen zullen wij steeds al het mogelijke doen om duurzaam met onze wereld om te gaan. Wij willen al onze activiteiten baseren op, maar niet beperkten tot, de geldende regel- en wetgevingen en de internationale milieunorm ISO14001. Continu verbeteren op gebied van milieu is dan ook een prioriteit.

Download hier onze Milieubeleidsverklaring en ons ISO14001 certificaat.